اندو، درمان ریشه دندان
آذر ۱۱, ۱۳۹۸
همه ی آنچه از دندان کودکان باید بدانید
آذر ۱۱, ۱۳۹۸

دندانپزشکی اطفال

پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی یا Early chilhood caries فرم خاصی از پوسیدگی دندانی است که اغلب با عادات غیر معمول و غلط  تغذیه ای همراه است.
کودکانی که دچار پوسیدگی زودهنگام میشوند اغلب مصرف مکرر و طولانی قندها را از طریق مایعات شیرین دارند.
کربوهیدرات های پوسیدگی زابه اسیدهای عالی متابولیزه شده و مینا و عاج را دمینرالیزه می کند.
استفاده از بطریها و شیشه های شیر دفعات اکسپوز شدن دندانها به مایعات شیرین را افزایش میدهد و این نوع عادت تغذیه ای در طول خواب کودک خطر پوسیدگی رابیشتر میکند زیرا که میزان جریان بزاق در طول خواب کاهش می یابد.